ZAOPATRZENIE W WODĘ I USUWANIE ŚCIEKÓW
projektowanie, budowa, eksploatacja, monitoring

 

Strona główna

Organizatorzy

Tematyka

Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

Informacje

Zgłoszenie

Ważne daty

Kontakt

Publikacje


Program

Ważne daty

Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z przesłaniem rozszerzonego abstraktu (1 lub dwie strony A4) który opublikowany zostanie w materiałach konferencyjnych należy nadesłać do dnia 16 października 2015 roku.

Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów, które po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w monografii, upływa z dniem 16 października 2015 roku.

zwus.pol.lublin.pl
Politechnika Lubelska