ZAOPATRZENIE W WODĘ I USUWANIE ¦CIEKÓW
projektowanie, budowa, eksploatacja, monitoring

 

Strona główna

Organizatorzy

Tematyka

Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

Informacje

Zgłoszenie

Ważne daty

Kontakt

Publikacje


Program

Komitet organizacyjny konferencji

Sekretarz komitetu organizacyjnego:
Dr inż. G. Łagód – Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania ¦cieków, Wydział Inżynierii ¦rodowiska, Politechnika Lubelska

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
Dr inż. Z. Suchorab– Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania ¦cieków, Wydział Inżynierii ¦rodowiska, Politechnika Lubelska
Dr inż. A. Musz – Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania ¦cieków, Wydział Inżynierii ¦rodowiska, Politechnika Lubelska
Dr inż. M. Iwanek – Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania ¦cieków, Wydział Inżynierii ¦rodowiska, Politechnika Lubelska
Dr inż. M.K. Widomski – Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania ¦cieków, Wydział Inżynierii ¦rodowiska, Politechnika Lubelska
Doc. dr V. Żuk – Katedra Hydrauliki i Techniki Sanitarnej, Politechnika Lwowska
Mgr O. Bobush – Katedra Ekologicznego Bezpieczeństwa i Ochrony ¦rodowiska, Politechnika Lwowska
Mgr A. Voytsihovska – Katedra Ekologicznego Bezpieczeństwa i Ochrony ¦rodowiska, Politechnika Lwowska
Mgr D. Oraczewska – Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania ¦cieków, Wydział Inżynierii ¦rodowiska, Politechnika Lubelska

zwus.pol.lublin.pl
Politechnika Lubelska