ZAOPATRZENIE W WODĘ I USUWANIE ŚCIEKÓW
projektowanie, budowa, eksploatacja, monitoring

 

Strona główna

Organizatorzy

Tematyka

Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

Informacje

Zgłoszenie

Ważne daty

Kontakt

Publikacje


Komitet organizacyjny konferencji

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
Prof. dr hab. H. Sobczuk - dyrektor Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk, Kijów / Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska

Sekretarz komitetu organizacyjnego:
Dr inż. G. Łagód - Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska

Vice sekretarz komitetu organizacyjnego:
Mgr D. Oraczewska - Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
Dr inż. M. Iwanek - Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
Dr inż. A. Musz - Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
Mgr inż. P. Suchorab- Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
Dr inż. J. Drewnowski - IWA Poland/ Politechnika Gdańska
Doc. dr V. Żuk - Katedra Hydrauliki i Techniki Sanitarnej, Politechnika Lwowska
Mgr O. Bobush - Katedra Ekologicznego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Politechnika Lwowska
Mgr A. Voytsihovska - Katedra Ekologicznego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Politechnika Lwowska

zwus.pol.lublin.pl
Politechnika Lubelska