ZAOPATRZENIE W WODĘ I USUWANIE ŚCIEKÓW
projektowanie, budowa, eksploatacja, monitoring

 

Strona główna

Organizatorzy

Tematyka

Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

Informacje

Zgłoszenie

Ważne daty

Kontakt

Publikacje


Tematyka konferencji

  • Sieci wodociągowe i kanalizacyjne
  • Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków oraz przeróbka i zagospodarowanie osadów
  • Ekonomika gospodarki wodno-ściekowej
  • Oddziaływanie elementów gospodarki wodno-ściekowej na środowisko

zwus.pol.lublin.pl
Politechnika Lubelska