ZAOPATRZENIE W WODĘ I USUWANIE ŚCIEKÓW
projektowanie, budowa, eksploatacja, monitoring

 

Strona główna

Organizatorzy

Tematyka

Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

Informacje

Zgłoszenie

Ważne daty

Kontakt

Publikacje


Informacje dla uczestników

W programie konferencji przewidziano konkurs referatów młodych naukowców. Streszczenia wystąpień konferencyjnych zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych, zaś pełne wersje prac po standardowej recenzji w monografii naukowej lub czasopismach naukowych lub czasopismach branżowych.

Opłata rejestracyjna za udział w konferencji wynosi:
 • Udział pełny (obecność na konferencji) - 200 UAH
 • Tylko opublikowanie referatu w materiałach konferencyjnych - 100 UAH
Udział pełny możliwy w formie prezentacji multimedialnej lub plakatu posterowego. Artykuły pełno-tekstowe będą dostępne bez dodatkowych opłat w formie cyfrowej (pliki pdf), będzie również istniała możliwość zakupienia wersji drukowanej.

Płatności w Euro, PLN lub UAH możliwe na miejscu w sekretariacie konferencji. Istnieje możliwość otrzymania rachunku wystawionego przez stronę Ukraińską.

Opłata konferencyjna obejmuje:
 • uczestnictwo w konferencji,
 • druk materiałów konferencyjnych,
 • wydanie monografii w formie cyfrowej,
 • poczęstunek w trakcie przerw w obradach,
 • zwiedzanie Lwowa,
 • uroczystą kolację.
We własnym zakresie uczestnicy pokrywają koszty:
 • dojazdu,
 • noclegów,
 • wyżywienia.
Osobom zainteresowanym organizatorzy konferencji oferują pomoc w znalezieniu noclegów.
Przydatne informacje można znaleźć pod następującym adresem internetowym.

Streszczenia mogą być składane w języku polskim, ukraińskim lub angielskim, składające się z nie więcej niż 2 stron przygotowanych według wytycznych i powinny być przesyłane na następujący adres e-mail.: Referaty mogą być głoszone w językach polskim, ukraińskim lub angielskim, natomiast wyświetlane teksty na prezentacjach i posterach powinny być przygotowane w języku angielskim.

zwus.pol.lublin.pl
Politechnika Lubelska