ZAOPATRZENIE W WODĘ I USUWANIE ¦CIEKÓW
projektowanie, budowa, eksploatacja, monitoring

 

Strona główna

Organizatorzy

Tematyka

Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

Informacje

Zgłoszenie

Ważne daty

Kontakt

Publikacje


Program

Komitet Naukowy Konferencji

Przewodnicz±cy komitetu naukowego:
Prof. dr hab. H. Sobczuk – dyrektor Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk, Kijów

Członkowie Komitetu Naukowego:
Prof. PL dr hab. inż. B. Kowalska – Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania ¦cieków, Wydział Inżynierii ¦rodowiska, Politechnika Lubelska
Prof. PL dr hab. inż. D. Kowalski – Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania ¦cieków, Wydział Inżynierii ¦rodowiska, Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. inż. M. Hirol – Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania ¦cieków, Wydział Inżynierii ¦rodowiska, Politechnika Lubelska / Państwowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Przyrody w Równem, Ukraina
Prof. dr hab. W. Stępniewski – Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania ¦cieków, Wydział Inżynierii ¦rodowiska, Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. inż. J. Ozonek – Instytut Inżynierii Ochrony ¦rodowiska, Wydział Inżynierii ¦rodowiska, Politechnika Lubelska
Prof. PL dr hab. inż. A. Montusiewicz – Instytut Inżynierii Ochrony ¦rodowiska, Wydział Inżynierii ¦rodowiska, Politechnika Lubelska
Prof. PL dr hab. inż. J. Czerwiński – Instytut Inżynierii Ochrony ¦rodowiska, Wydział Inżynierii ¦rodowiska, Politechnika Lubelska
Prof. d.n.t. O. Moroz – Instytut Ekologii, Ochrony ¦rodowiska i Turystyki im. Wiaczesława Chornovola, Politechnika Lwowska
Prof. d.n.t. I. Petruszka – Katedra Ekologicznego Bezpieczeństwa i Ochrony ¦rodowiska, Politechnika Lwowska
Prof. d.n.t. V. Pohrebennyk – Katedra Ekologicznego Bezpieczeństwa i Ochrony ¦rodowiska, Politechnika Lwowska
Doc. d.n.t. V. Chernjuk – Katedra Hydrauliki i Techniki Sanitarnej, Politechnika Lwowska
Prof. d.n.t. M. Malovanyy – Katedra Ekologii i Zrównoważonego Wykorzystywania Przyrody, Politechnika Lwowska
Doc. k.n.f-m. R. Romaniuk – Zachodnie Naukowe Centrum Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i Ministerstwa O¶wiaty i Nauki Ukrainy, Oddział we Lwowie
Prof. d.n.ch. Ye. Kuzminskiy – Katedra Ekobiotechnologii i Bioenergetyki, Wydział Biotechnologii i Biotechniki, NTUU "KPI", Kijów
Prof. d.n.t. L. Sabliy – Katedra Ekobiotechnologii i Bioenergetyki, Wydział Biotechnologii i Biotechniki, NTUU „KPI”, Kijów
Prof. d.n.t. O. Tkachuk – Państwowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Przyrody, Równe
Prof. d.n.t. V. Kovalchuk – Państwowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Przyrody, Równe
Prof. dr hab. inż. M. Kwietniewski - Wydział Inżynierii ¦rodowiska, Politechnika Warszawska
Prof. P¦ dr hab. inż. I. Zimoch – Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki, Politechnika ¦l±ska
Prof. P¦ dr hab. inż. M. Dudziak – Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki, Politechnika ¦l±ska
Dr hab. inż. S. Werle – Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki, Politechnika ¦l±ska

zwus.pol.lublin.pl
Politechnika Lubelska