ZAOPATRZENIE W WODĘ I USUWANIE ŚCIEKÓW
projektowanie, budowa, eksploatacja, monitoring

 

Strona główna

Organizatorzy

Tematyka

Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

Informacje

Zgłoszenie

Ważne daty

Kontakt

Publikacje


Komitet Naukowy Konferencji

Przewodniczący komitetu naukowego:
Prof. dr hab. H. Sobczuk - dyrektor Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk, Kijów

Sekretarz komitetu naukowego:
Prof. PL dr hab. inż. B. Kowalska - Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska

Członkowie Komitetu Naukowego:
Prof. PL dr hab. inż. D. Kowalski - Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. inż. M. Hirol - Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska / Państwowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Przyrody w Równem, Ukraina
Prof. dr hab. W. Stępniewski - Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
Prof. PL dr hab. inż. A. Montusiewicz - Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
Prof. PL dr hab. inż. J. Czerwiński - Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
Prof. d.n.t. O. Moroz - Instytut Ekologii, Ochrony Środowiska i Turystyki im. Wiaczesława Chornovola, Politechnika Lwowska
Prof. d.n.t. I. Petruszka - Katedra Ekologicznego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Politechnika Lwowska
Prof. d.n.t. V. Pohrebennyk - Katedra Ekologicznego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Politechnika Lwowska
Prof. d.n.t. V. Mokryy - Katedra Ekologicznego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Politechnika Lwowska
Doc. d.n.t. V. Chernjuk - Katedra Hydrauliki i Techniki Sanitarnej, Politechnika Lwowska
Prof. d.n.t. M. Malovanyy - Katedra Ekologii i Zrównoważonego Wykorzystywania Przyrody, Politechnika Lwowska
Doc. k.n.f-m. R. Romaniuk - Zachodnie Naukowe Centrum Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, Oddział we Lwowie
Prof. d.n.ch. Ye. Kuzminskiy - Katedra Ekobiotechnologii i Bioenergetyki, Wydział Biotechnologii i Biotechniki, NTUU "KPI", Kijów
Prof. d.n.t. L. Sabliy - Katedra Ekobiotechnologii i Bioenergetyki, Wydział Biotechnologii i Biotechniki, NTUU "KPI", Kijów
Prof. d.n.t. O. Tkachuk - Państwowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Przyrody, Równe
Prof. d.n.t. V. Kovalchuk - Państwowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Przyrody, Równe
Prof. dr hab. inż. M. Kwietniewski - Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. J. Mąkinia - IWA Poland/ Politechnika Gdańska
Prof. PŚ dr hab. inż. I. Zimoch - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska
Prof. PŚ dr hab. inż. M. Dudziak - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska
Dr hab. inż. S. Werle - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska
Dr hab. inż. Z. Suchorab - Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
Dr hab. inż. M. Widomski - Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska

zwus.pol.lublin.pl
Politechnika Lubelska