ZAOPATRZENIE W WODĘ I USUWANIE ¦CIEKÓW
projektowanie, budowa, eksploatacja, monitoring

 

Strona główna

Organizatorzy

Tematyka

Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

Informacje

Ważne daty

Kontakt

Publikacje


Komunikat (Polish)

Komunikat (English)

Komunikat (Ukrainian)

Komitet Naukowy Konferencji

Przewodnicz±cy komitetu naukowego
Prof. dr hab. H. Sobczuk - dyrektor Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk, Kijów

Sekretarz komitetu naukowego/Członek Komitetu Naukowego
Prof. PL dr hab. inż. B. Kowalska - Politechnika Lubelska

Członkowie Komitetu Naukowego:
Prof. PL dr hab. inż. D. Kowalski - Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. W. Stępniewski - Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. inż. M. Kwietniewski - Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. J. M±kinia - IWA Poland/ Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż. Cz. Rosik-Dulewska - Członek koresp. PAN, IPI¦ PAN Zabrze
Prof. dr hab. G. Borowski - Politechnika Lubelska
Prof. d.n.t. M. Malovanyy - Politechnika Lwowska
Prof. d.n.t. I. Petruszka - Politechnika Lwowska
Prof. d.n.t. O. Moroz - Politechnika Lwowska
Prof. d.n.t. V. Pohrebennyk - Politechnika Lwowska
Prof. dr hab. inż. M. Hirol Państwowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Przyrody w Równem, Ukraina
Prof. d.n.t. O. Tkachuk - Państwowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Przyrody, Równe
Prof. d.n.t. V. Kovalchuk - Państwowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Przyrody, Równe
Prof. d.n.ch. Ye. Kuzminskiy - NTUU "KPI", Kijów
Prof. d.n.t. L. Sabliy - NTUU "KPI", Kijów
Doc. d.n.t. V. Chernjuk - Politechnika Lwowska
Doc. dr V. Żuk -Politechnika Lwowska
Doc. dr O. Matsiyewska - Politechnika Lwowska
Doc. k.n.f-m. R. Romaniuk - Zachodnie Naukowe Centrum Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i Ministerstwa O¶wiaty i Nauki Ukrainy, Oddział we Lwowie
Prof. P¦ dr hab. inż. I. Zimoch - Politechnika ¦l±ska
Prof. P¦ dr hab. inż. M. Dudziak - Politechnika ¦l±ska
Prof. P¦ dr hab. inż. S. Werle - Politechnika ¦l±ska
Prof. UO dr hab. M. Rajfur - Uniwersytet Opolski
Prof. UO dr hab. A. Dołhańczuk-¦ródka - Uniwersytet Opolski
Prof. ZUT dr hab. inż. A. Głowacka - ZUT w Szczecinie
Prof. PW dr hab. inż. M. Żubrowska-Sudoł - Politechnika Warszawska
Prof. PL dr hab. inż. A. Montusiewicz - Politechnika Lubelska
Prof. PL dr hab. inż. J. Czerwiński - Politechnika Lubelska
Dr hab. inż. M. Widomski - Politechnika Lubelska
Dr hab. inż. Z. Suchorab - Politechnika Lubelska
Dr hab. inż. G. Łagód - Politechnika Lubelska

zwus.pol.lublin.pl
Politechnika Lubelska