ZAOPATRZENIE W WODĘ I USUWANIE ŚCIEKÓW
projektowanie, budowa, eksploatacja, monitoring

 

Strona główna

Organizatorzy

Tematyka

Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

Informacje

Ważne daty

Kontakt

Publikacje


Komunikat (Polish)

Komunikat (English)

Komunikat (Ukrainian)

W celu zgłoszenia na konferencję należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA i przesłać ją pod nastęujący adres mailowy: d.oraczewska@wis.pol.lublin.pl

zwus.pol.lublin.pl
Politechnika Lubelska