ZAOPATRZENIE W WODĘ I USUWANIE ŚCIEKÓW
projektowanie, budowa, eksploatacja, monitoring

 

Strona główna

Organizatorzy

Tematyka

Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

Informacje

Zgłoszenie

Ważne daty

Kontakt

Publikacje


Możliwości publikowania prac pełnotekstowych:

  • Materiały konferencyjne - streszczenia prac na 1 lub 2 strony
  • Monografie Politechniki Lubelskiej - poełne teksty referatów w języku angielskim, po uzyskaniu pozytywnych recenzji
  • Czasopismo ACEE Architecture Civil Engineering Environment - wyróżniające się prace w języku angielskim, po uzyskaniu pozytywnych recenzji
  • Pisma branżowe

Wytyczne do formatowania prac:

Wytyczne formatowania streszczeń
Plik wzorcowy formatowania artykułów

zwus.pol.lublin.pl
Politechnika Lubelska