ZAOPATRZENIE W WODĘ I USUWANIE ŚCIEKÓW
projektowanie, budowa, eksploatacja, monitoring

 

Strona główna

Organizatorzy

Tematyka

Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

Informacje

Ważne daty

Kontakt

Publikacje


Komunikat (Polish)

Komunikat (English)

Komunikat (Ukrainian)

Możliwości publikowania prac pełnotekstowych:

  • Materiały konferencyjne - streszczenia prac na 1 lub 2 strony
  • Monografie Politechniki Lubelskiej - rozdział w monografii 20pkt
  • Czasopismo ACEE Architecture Civil Engineering Environment - indeksowane w bazie Web of Science
  • Czasopismo Archives of Environmental Protection indeksowane w bazie Scopus i Web of Science, Open Access (IF 2017: 1,120)/li>
  • Czasopismo Journal of Ecological Engineering indeksowane w bazie Scopus i Web of Science, Open Access (złożenie artykułu w czasopiśmie wymaga dodatkowej opłaty. Przewiduje się zniżkę dla uczestników konferencji – opłata ok. 150 Euro)

Zarówno w monografii jak i w/w czasopismach pełne teksty referatów w języku angielskim, zostaną opublikowane po uzyskaniu pozytywnych recenzji.

zwus.pol.lublin.pl
Politechnika Lubelska